NGÀY 3: ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – HỒ NHẬT NGUYỆT –  LÀNG VĂN HÓA CỬU TỘC FORMOSAN – NÔNG TRẠI CỪU CINGJING FARM – SWISS VILLAGE – THE ENGLAND MANOR – CHỢ ĐÊM PHÙNG GIÁP Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn nhưng đầy hấp dẫn. Theo...